Автокросът е скоростно състезание, което се провежда със специални
автомобили върху едно постоянно или временно кръгообразно трасе с
нестабилизирана повърхност.

Участниците се състезават в различни девизии, както следва:
Девизия Супербъги над 1600: едноместни автокрос автомобили с 4 колела, специално
създадени и произведени за участие в автокрос с обем на двигателя
над 1600 куб.см.
Девизия Бъги 1600: едноместни автокрос автомобили. Пълният обем на двигателя на всеки автомобил да не
надхвърля 1600 куб. см /или 941 куб. см в случай на суперзахранване/.
Девизия Джуниърбъги: едноместни автокрос автомобили. Обемът на всеки
автомобил да не е по-голям от 600 куб. см. Пилотът трябва да има
минимум 16 години /навършени/ и по–малко от 21, но е разрешено да
завърши спортния сезон.

СЪСТЕЗАТЕЛИ,КОИТО МОГАТ ДОПУСНАТИ
Всеки участник, който притежава клубен лиценз ,издаден от БФАС валиден
за съответната година може да бъде допуснат до участие в състезанието.
Само един водач се състезава с даден автомобил и не може даден водач да
участва в състезанието с повече от един автомобил. Водач не може да участва в
едно състезание в различни дивизии.

КОЙ СЛЕДИ ЗА РЕДА НА СЪСТЕЗАНИЕТО?
Спортните комисари на състезанието са упълномощени да вземат решение
по всички случаи, които не са упоменати в правилник.

КАК ПРОТИЧА СЪСТЕЗАНИЕТО?
Свободната тренировка е с продължителност не по–малко от 4 обиколки.
Не седопускат повече от 6 и по–малко от 4 автомобила.
Официалната тренировка включва максимум един автомобил на всеки 120 м.
върху пистата. Те се прекратяват 4 обиколки след влизането на първия
автомобил на пистата. Редът на стартиране в свободната и
официалната тренировка се определя от организатора.
Най–доброто време от една обиколка в официалната тренировка
ще определи стартовата позиция за първи квалификационен тур.
Автомобили от различни дивизии се състезават отделно. Стартовата
площадка за сериите и финалите се състои от 10 автомобила.

КВАЛИФИКАЦИИ
Квалификационните турове са три, като се пробягват…………обиколки
/минимум 4 обиколки и максимум5600 м./
1–ви тур: съобразно класирането от официалните тренировки
2–ри тур: съобразно класирането от първи тур
3–ти тур: съобразно класирането от втори тур

ФИНАЛИ
Дистанцията, която трябва да бъде пробягана е …………….бр.обиколки
/минимум 5 обиколки и максимум 7000 м./
Има максимум три финала в една дивизия за общо 26 пилота.

 

Целият правилник на БФАС, може да прочетете тук  или да го свалите

error

Последвайте ни:

YouTube
WhatsApp