Председател БФАС

Българска Федерация по Автомобилен Спорт
Община Девня
“АСК Търговище авто 2001 и АСК Инфомиктранс”

Допълнителен правилник

За организиране и провеждане на открито състезание
от Националния Шампионат по Автокрос
в гр. Девня на 01.10.2016 г. и 02.10.2016г.

Координати на трасето: 43.212202
27.544742
Местността Глиган чешма.

I. Програма на състезанието
1. Откриване на записванията 15.09.2016 г.
2. Закриване на записванията 26.09.2016 г.
3. Събота 01.10. 2016 г.
– Административна проверка на документите – 12.00 – 12.30 ч.
– технически преглед – 12.45 – 14.00 ч. на трасето
– първо заседание на спортните комисари – 14.00 ч. на трасето
– брифинг с водачите на отбори – 14.15 ч. на старта
– начало на свободните тренировки. – 14.30 ч.
– начало на задължителните тренировките за време-15.00ч.
– второ заседание на спортните комисари – 15.00 ч.
– начало на първи манш супер бъги. – 15.30 ч.
– начало на първи манш бъги.- 16.30ч.
4. Неделя 02.10. 2016 г.
09.30ч. – Тържествено откриване на състезанието – на старта
10.00 ч. – старт на втори манш супер бъги.
10.30ч. – старт на втори манш бъги.
11.00ч – трето заседание на спортните комисари
11.15 ч. – старт на първи полуфинал супер бъги
11,40 ч. – старт на първи полуфинал бъги
12.20 ч.- старт на втори полуфинал супер бъги
12.50ч.- старт на втори полуфинал бъги
13.30 ч. – старт на финална серия супер бъги
14.00 ч. – старт на финална серия бъги
14.30 ч. – четвърто заседание на спортните комисари
14.45 ч. – награждаване и закриване на състезанието

II. Организация
1. Организация
1.1 Община Девня „АСК Търговище авто и АСК Инфомиктранс” ще организират открито състезанието по автокрос . Състезанието ще се проведе съгласно Кодекса по автомобилен спорт на БФАС и неговите приложения, специалния правилник на БФАС за провеждане на автокрос, Наредбата за провеждане на автомобилни състезния на БФАС за 2016 год. и допълнителния правилник на състезанието.
1.2 Организационен комитет.
Председател: г-н Свилен Шитов – Кмет на община Девня
Зам. председател: г-н Владимир Ненков –Председател общ.съвет Девня
Членове:
1 …………………
2 ………………..

1.3 Длъжностни лица
Наблюдател БФАС: Георги Драгиев
Председател на спортните комисари: Иван Коев
Спортни комисари: 1.Красимир Тодоров
Директор: Румен Костадинов
Секретар на състезанието: Ивелина Минчева
Председател техническа комисия: Веско Сарандиев
Техническа комисия:1Стойчо Стойчев
Отговорник по безопасността: ………
Отговорник за връзка със състезателите: ………..
Информационно обслужване: Мирослав Пеев
Главен лекар: д-р ………
Времеизмерване и обработка на резултатите: „И и Н София“ ООД
1.4 Официално информационно табло: пред боксовете

III Общи условия
2 Общи условия
2.1 Автокрос “Девня” 2016 год. ще се проведе съгласно:
– Националния Спортен кодекс;
– Специалния правилник на БФАС за провеждане на автокрос за 2016г.;
– Годишната наредбата за провеждане на автомобилни състезния на БФАС за 2016;
– Допълнителния правилник на състезанието.
2.2 Автокрос “Девня” 2016 год. е открит кръг от Националния шампионат по автокрос за 2016 год.

3 Описание и характеристики на трасето
Автокрос “Девня” 2016 год. ще се проведе на специално трасе в непосредствена близост до град Девня в местността Глиган чешма .
Координати: 43.212202
27.544742
Характеристика
– дължина 980 метра по средната ос;
– ширина 15 метра / виж Приложение 1 /;
– ширина на старта 16 метра;
– трасето е върху естествен терен с нестабилизирана повърхност.

4 Автомобили, които могат да бъдат допуснати.
4.1 Състезанието е открито за следните автомобили от:
– дивизия Супер бъги – едноместни автокрос автомобили съобразени с разпоредбите на чл. 279А от приложение “Ж” на ФИА;
– дивизия бъги – едноместни автокрос автомобили съобразени с разпоредбите на чл. 279А от приложение “Ж” на ФИА.
– Дивизия туринг автокрос-автомобили гр.А отговарящи на чл.279А на приложение „Ж” на ФИА
Автомобилите трябва да бъдат затворен модел с твърд покрив, който да не се сваля.
5 Състезатели
5.1 Всички състезатели имат право да участват.
5.2 Желаещите трябва да заявят своето участие до крайния срок за подаване на заявка посочен в допълнителния правилник.
6 Административна проверка:
6.1 Само водачите /пилоти/ подлежат на административна проверка.
6.2 Документи които се представят:
– заявка за участие;
– валидна застраховка.
7 Тенически преглед
7.1 Всеки автомобил, който участва в автокроса, трябва да се яви на технически преглед с водача си в съответствие с оповестения график.
8 Награди
Съгласно наредбата на БФАС за провеждане на автомобилни състезания за 2016 год.
9 Такси за протести / рекламация /
Съгласно наредбата на БФАС за провеждане на автомобилни състезания за 2016 год.
10 Заключителни разпоредби
10.1 Организаторът си запазва правото за промени на настоящия правилник, ако непреодолими прични налагат това.
10.2 Организаторът не носи никаква отговорност преди, по време и след състезанието за нанесени щети, причинени пряко или непряко от водачите или техните автомобили. Тази отговорност се носи от прекия причинител.
10.3 Организаторът обръща особено внимание на състезателите по отношение на застраховките и медицинските прегледи – годишен.
10.4 Организаторът се счита, че с получаването на настоящия Правилник всички отговорни длъжностни лица и състезатели са запознати и са длъжни да го спазват стриктно.

План за безопасност

Автокрос “Девня” 2016

1. Безопасност на зрителите и състезателите
1.1 Организация по безопасност
а) Главният отговорник по безопасността е лицето, което отговаря за проекта, както и за създаването на мрежите за безопасност, преди състезанията. Той действа под строгия надзор на Директора на състезанието.
Главният отговорник по безопасността ще работи в сътрудничество с:
– главния лекар на състезанието;
– отговорника за трасето;
– хората, отговорни за безопасността на трасето.
б) Организационна структура за безопасност:
Местонахождениета на хората, отговорни за безопасността на състезанието е показано в схемите на трасето:
– за автокрос
в) функции на отговорника по безопасността и на местните власти, които отговарят за безопасността в областа:
– сътрудничество с местните власти
Организаторът и отговорникът по безопасността поддържат връзка с полицейските органи и със спасителните и медицинските служби преди състезанието.
– Подготовка на трасето
Директорът и Отговорникът по безопасността са отговорни за информацията по безопасността на трасето.
Отговорникът за трасето, отговорникът за сервизните боксове, заедно с маршалите ще бъдат инструктирани и обучени за техните задачи. Практически инструктажите ще започнат доста време преди състезанията.
Лекари и спасителни екипи по трасето ще бъдат отделно и специално обучени от Главния лекар и Директора, за да се гарантира безопасността на състезанието.
Хората отговорни за безопасността, ще трябва да присъстват на заседанията по безопасност свързани с проучването, описанието и подготовката на трасето:
– Разпределение на задачите и контрол.
Директорът и отговорникът по безопасността не могат да делегират права на други да изпълняват задачи по безопасността, с изключение в случай на изключителни обстоятелства.
– по време на състезанията.
Директорът ще координира спасителните операции на самото трасе.
Отговорникът по безопасността трябва да контролира безопасността на зрителите и ако според него безопасността на зрителите и състезателите може да бъде нарушена, той може да не даде съгласието си за протичане на дадена серия и незабавно уведомява Директора.

2. План за сигурност на трасето
а) зрители
Маршалите по трасето са облечени с оранжеви жилетки и ще контролират достъпа на зрителите до обособените зони. Движението на зрителите ще бъде контролирано постоянно за цялата продължителност на състезанията.
Зоните за зрителите ще бъдат обозначени с ленти, знаци или други лесни за разпознаване знаци.
Специално внимание ще бъде обърнато на зоните, където се очаква голям брой зрители.
Зрителите на трасето трябва да бъдат зад оградната лента на надлежо маркираните зони и няма да имат право да преминават тази граница.
Всички зони, които не са обособени за зрители трябва да бъдат считани за забранени зони.

Следните зони се считат за особено опасни
– зони до скокове;
– външни завои.
Опасните забранени за зрители зони ще бъдат ясно идентифицирани чрез знаци “не преминавай” и “опасна зона”.
Маршалите ще предотвратяват влизането на зрители в тези зони.
б) План за сигурност, в случаи на оказване на първа помощ и спасителна намеса.
Спасителен персонал на трасето.
На трасето ще има спешна медицинска помощ и пожарна, служители в състояние да изчистят пътя от автомобили участвали в произшествие.

Сили и средства

Безопасността при провеждане на състезанието е осигурена чрез съгласуваното взаимодействие между представителите на следните институции:

1. РПУ – град Девня – осигурява патрулиращи полицаи и патрулна полицейска кола.
2. Пожарната безопасност е осигурена от една пожарна кола със съответния състав пожарникари. За всеки съдийски пост има осигурен пожарогасител.
3. Медицинска безопасност – присъстват една линейки с един медицински екип.
4. Публиката е изолирана от състезателната писта с ограничителна лента, за да се държи на разстояние от рисковата зона до пистата.
5. На терена са осигурени един автомобил пътна помощ.
6. Осигурен е авариен път за специализираните екипи.

Отговорник сигурност автокрос Девня 2016: /п/…..

error

Последвайте ни:

YouTube
WhatsApp